top of page

Lidgeld

Lidgeld is er nodig om een club draaiende te houden, we hebben namelijk altijd wel enkele kosten.
Een geschikte sportzaal, shuttles enz. Het lidgeld is inclusief de bijdrage aan Badminton Vlaanderen, de club, de sportverzekering en huur van de sporthal.
Het lidgeld is afhankelijk van het statuut waaronder een speler valt.
Zo zullen recreatieve spelers minder betalen omdat ze minder bondsbijdrage moeten betalen.
Een recreatieve speler zal dan ook niet deelnemen aan tornooien of competitie (er worden soms wel recreantenontmoetingen georganiseerd).

Leden die zich niet langer als competitie/tornooispeler wensen in te schrijven maar als recreant dienen dit aan het secretariaat te melden.

Het lidgeld voor een kalenderjaar, beginnend vanaf 1 januari, bedraagt:

  • Jeugdlid tot 19 jaar met training op zondag: € 115

  • Jeugdlid tot 19 jaar met training op zondag + competitie: € 130

  • Recreant vanaf 19 jaar: € 110

  • Competitie + Tornooispeler vanaf 19 jaar: € 130

Als je aansluit vanaf 1 juli of later, is het lidgeld als volgt tot het einde van het kalenderjaar:

  • Jeugdlid tot 19 jaar met training op zondag: € 74

  • Jeugdlid tot 19 jaar met training op zondag + competitie: € 81

  • Recreant vanaf 19 jaar: € 70

  • Competitie + Tornooispeler vanaf 19 jaar: € 81

  • Afbetalingsplan mogelijk (Vul hiervoor het contactformulier op onze site in).

Interesse? Schrijf je in

(inschrijving pas volledig na betaling EN registratie)

bottom of page